همايش ((كارآفريني و تعاون)) با هدف توسعه فرهنگ كارآفريني و تعاون و معرفي توانمنديهاي اين بخش به همت جهاد دانشگاهي ،كميته امداد امام خميني(ره) و اداره تعاون،كار و رفاه اجتماعي فيروزآباد در سالن اجتماعات آموزش و پرورش چهارشنبه 8/11/93 راس ساعت 9 صبح با تلاوت آياتي چند از كلام ا.. مجيد و نواختن سرود ملي آغاز شد.

در اين همايش 200 نفري كه با حضور آقايان دكتر ابوالپور(معاون دانشگاه آزاد و مدرس دانشگاه) و دكتر بهلولي قشقايي(مدرس دانشگاه و پژوهشگر) از اساتيد كارآفريني شهرستان، دانشجويان جهاددانشگاهي،مددجويان كميته امداد و بهزيستي ،كارآموزان مركز آموزش فني و حرفه اي برگزار شد ، دانشجويان و مددجويان با مزاياي فعاليتهاي گروهي و فعاليت در قالب شركتهاي تعاوني و جايگاه و اهميت اشتغال و كارآفريني در اسلام آشنا شدند.

در اين همايش ابتدا آقاي كاظمي سرپرست اداره تعاون،كار و رفاه اجتماعي فيروزآباد در خصوص اشاعه و ترويج فرهنگ تعاون صحبتهايي ايراد نمود  و ضمن برشمردن اهميت و ارزش كارگروهي و كارآفريني  و پتانسيل هاي شهرستان آمادگي اداره تعاون،كار و رفاه اجتماعي را جهت ارائه مشاوره و ايجاد تعاوني اعلام نمود.

سپس دكتر ابوالپور به نرخ بالاي بيكاري و تبعات آن در ايران اشاره كرد و بخشي از بالا بودن اين نرخ را ،متوجه نگاه و رويكرد جوانان و مردم به مشاغل راحت و اداري دانست و اظهار نمود كه علاقمندي جوانان و مردم به اشتغال در سيستم دولتي در هيچ جاي دنيا مثل ايران نيست.وي با توجه به افق چشم انداز 1404  تاكيد كرد كه بايد بخش دولتي ،چابك سازي شده و به سمت رويكردهاي مطرح در اصل 44 قانون اساسي رفت.

ايشان ضمن تاكيد بر رويكردهاي توانمند سازي در سازمانهاي حمايتي نظير كميته امداد امام خميني(ره) و وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي ،متذكر شد كه رويكرد حمايتي بايد با نگاه توانمندسازي باشد تا انشاءا... در آينده اي نزديك،سازمانهاي حمايتي نيز از ارباب رجوع و مخاطب كمتري برخوردار باشد. ايشان همچنين خلاقيت را لازمه كارآفريني دانست .

در ادامه دكتر بهلولي قشقايي نيز به تفكرات اشتباه جوانان در رابطه با اشتغال و كارآفريني و تعاون اشاره كرد و گفت:جوانان ما به كسب مدرك دانشگاهي بسنده كرده و آن را تنها ابزار لازم براي اشتغال مي دانند غافل از اينكه  دنياي كسب و كار به مهارتهاي ديگري نيازمند است كه اكثر جوانان تحصيلكرده  امروزي فاقد آن هستند.ايشان با اشاره به تاريخ 30 سال پيش شهرستان ، مواردي كه خانواده ها ،براي جامعه پذيري اقتصادي فرزندانشان  بكار مي گرفتند را گوشزد كرد و گفت: خانواده ها در گذشته از كودكي فرزندان خود را به محيط بازار و كسب و كار مي آورند تا از اين رهگذر چندين مهارت موفقيت را به عينه بياموزند اما افسوس كه امروزه خانواده ها از اين مهم غافل هستند.

دكتر بهلولي در انتها فقدان مهارتهاي فني و حرفه اي را در نسل جديد  عامل اصلي عدم توانايي در ايجاد اشتغال و نهايتا كارآفريني دانست .