ششمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان فارس در مورخ 15/10/93 در سالن شهید قاضی استانداری با ریاست اقای تاجگردون معاون محترم برنامه ریزی و اشتغال  استاندار ی فارس ، مدیران دستگاههای اجرایی و بانکها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی برگزار گردید . پیگیری مصوبات جلسه قبل کارگروه اشتغال ، ارائه گزارش اقدامات انجام شده در خصوص اولویتهای کارگروه اشتغال استان در سال 93، ارائه بخشنامه شماره 99/93/230 مورخ 4/9/93 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اجرای آزمایشی احکام مالیاتی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران  و بررسی و تصویب طرح های بنگاههای اقتصادی زود بازده  مطرح شده در کمیته های کارشناسی زیر مجموعه  کارگروهاشتغال از دستورکارهای این نشست بود .

برنامه و اولویتهای پیشنهادی کارگروه تخصصی اشتغال در سال 93 در پنج محور عملیاتی مبتنی بر وظایف کارگروه و با در نظر داشت اصول و محورهای عملیاتی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تنظیم شده است و به لحاظ برنامه اجرایی موارد جذب اعبارات ابلاغی، بهبود فضای کسب و کار ، سند توسعه اشتغال ، آمایش سرمایه گذاری ، حفظ فرصتهای شغلی موجود ، ساماندهی اتباع خارجی ، اجرای طرحهای اشتغالزا با استفاده از ظرفیتهای بالقوه دستگاههای اجرایی استان ، معطوف نمودن آموزشهای مهارتی و تحصیلی به اشتغال مورد نیاز بازار کار ، راه اندازی شرکتهای خدمات مشاوره ای و حمایتی و طراحی نقشه آموزشی فنی و حرفه ای را در برمی گیرد . این برنامه که در سومین نشست کارگروه اشتغال مورد تصویب نهایی اعضا قرار گرفته بود در ششمین جلسه مورد ارزیابی واقع و اقدامات اجرایی انجام گرفته تاکنون مطرح و از سوی اعضا گزارش گردید .

در این نشست 6 طرح سرمایه گذاری که پیش از این از سوی دستگاههای اجرایی به دبیرخانه کارگروه واصل شده بود و در جلسات کمیته کارشناسی بررسی طرحها با حضور نمایندگان بانکهای عامل و دستگاه اجرایی و استانداری مورد ارزیابی و تایید قرارگرفته بود مطرح و مصوب شد . از مجموع طرحهای مصوب 5 طرح در بخش صنعت ، 1 طرح  در بخش خدمات ، قرار دارد  . جمع رقم تسهیلاتی این طرحها مبلغ 68500 میلیون ریال است که  جهت تثبیت و ایجاد اشتغال 456 نفر با عاملیت بانکهای ملی و رفاه کارگران پرداخت خواهد شد .

بررسی آخرین وضعیت پایش محیط کسب و کار فارس از دیگر موضوعات مورد بحث در این جلسه بود که آخرین اقدامات انجام یافته در این زمینه توسط ریاست اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن گزارش و مقرر گردید به جهت اهمیت موضوع و ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای بهبود هرچه بیشتر فضای کسب و کار استان پس از طرح موضوع در شورای گفتگو گزارش تکمیلی در جلسه آتی کارگروه ارائه شود .