رستمیان رئیس اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی شهرستان استهبان از برگزاری کارگروه اشتغال در آن شهرستان خبرداد

این جلسه باحضور باحضورمدعوین استانی( رییس دیوان محاسبات استان فارس- مدیرکل سازمان فنی وحرفه ای، مدیریت کارآفرینی واشتغال اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان فارس، مدیرعامل بانک توسعه تعاون استان فارس، معاون اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) ، کارشناس سازمان گردشگری ومیراث فرهنگی، کارشناس سازمان جهادکشاورزی استان فارس وهمراهان و اعضاء کارگروه اشتغال شهرستان درمحل مهمانسرای جهنگردی شهرستان استهبان  برگزار گردید.

فرماندارمحترم شهرستان استهبان  جناب آقای  شرفی  ضمن خوشامدگویی،  زمینه های سرمایه گذاری وایجاد اشتغال وحمایت از سرمایه گذاران درشهرستان وبازاریابی  محصولات تولیدی را بیان وخواستارحمایت  مسئولین  از سرمایه گذاران وبازاریابی جهت فروش محصولات شدند. ایشان موضوع گردشگری وتوریسم وفرآوری وبسته بندی  را از مزیتهای شهرستان برشمردند وخواستار حمایت مسئولان استانی از این مزیتها درجهت ایجاد اشتغال شدند. درادامه پس از بحث وتبادل نظر توسط اعضای کارگروه اشتغال ، تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

1-  باتوجه به پیشنهاد مدیرکل سازمان فنی وحرفه ای  وقول مساعد مدیرعامل بانک توسعه تعاون استان فارس، مقرر شد آموزش دیدگان آن سازمان درقالب تشکلات گروهی نسبت به تشکیل تعاونیها اقدام تا از حمایتهای بانک توسعه تعاون بهره مند شوند.

2- اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی زمینه لازم درخصوص تشکیل تعاونیها جهت آموزش دیدگان فنی وحرفه ای را فراهم نمایند

3- سازمان گردشگری ومیراث فرهنگی و سازمان آموزش فنی وحرفه ای زمینه های لازم درخصوص امور آموزشی مربوط به توریسم را         پی گیری ونسبت به انعقاد تفاهم نامه همکاری اقدام نمایند.

4-  سازمان آموزش فنی وحرفه ای نسبت به افزایش 40 درصدی بودجه مرکز استهبان اقدام لازم بعمل آورند.

5- کمیته امداد امام خمینی(ره) نسبت به افزایش 30 درصدی اعتبارات شهرستان اقدام لازم بعمل آورند