برگزاری کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری با حضور مدیرکل محترم اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس و معاونت محترم کارافرینی و اشتغال در شهرستان سپیدان/ مختاری تاکید کرد:ایجاد اشتغال وظیفه تمامی دستگاههای حاکم با همکاری مردم است. 

جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان سپیدان با حضورمدیرکل محترم اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس و معاونت محترم کارافرینی و اشتغالوفرماندار و ریسس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان و رؤسای ادارات شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپیدان، سهراب مختاری مدیرکل محترم  اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس وظیفه اصلی کارگروه اشتغال را سیاست گذاری اشتغال و حفظ فرصت های اشتغلی موجود دانستند.ایشان به تشریح تعریف بیکاری و شاخصهای مربوطه و همچنین وضعیت مقایسه ای اشتغال شهرستان با سنوات گذشته پرداختند.وی ایجاد اشتغال را وظیفه تمامی دستگاههای حاکم با همکاری مردم دانستند. ایشان با توجه به سیاست دولت جهت واگذاری امور به مردم شرکت تعاونی توسعه عمران را یکی از راهکارهای اساسی جهت تحول اقتصادی و اشتغال در شهرستان عنوان نمودند.وی همچنین شهرستان سپیدان را جزو 5 شهرستان برتر در حوزه اشتغالزایی برشمردند.سپس فرماندار شهرستان به تشریح وضعیت فرصتها و پتانسیل شهرستان پرداختند و خواستار برنامه ریزی جهت ایجاد اشتغال جوانان روستایی در قالب تشکل های گروهی و شرکت های تعاونی  در روستاها شد.

در ادامه این جلسه سید سعید سعادت، رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ضمن تشریع عملکرد وضعیت اشتغال شهرستان گزارش کاملی از این وضعیت را ارائه نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سپیدان، در این جلسه فراهم اوردن زمینه اشتغال جوانان روستایی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد بخشداری های شهرستان، اداراه تعاون کار و رفاه اجتماعی، بسیج سازندگی، مرکز اموزش فنی و حرفه ای، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی، صندوق کارافرینی امید، جهاد کشاورزی و دهیاری ها و شورای اسلامی روستاها تلاش خود را در جهت تشکیل شرکتهای تعاونی روستایی و تشکیل شرکت تعاونی توسعه و عمران روستایی و معرفی انها به صندوق کارافرینی امید و بسیج سازندگی در جهت دریافت تسهیلات اشتغالزایی بکار بندند.