سومین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان فارس در سال 94در مورخ 8/4/94 در سالن شهید قاضی استانداری با ریاست اقای تاجگردون ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس ، مدیران دستگاههای اجرایی، بانکها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی برگزار گردید . پیگیری مصوبات جلسه قبل کارگروه اشتغال ، ارائه گزارش اقدامات انجام شده در خصوص اولویتهای کارگروه اشتغال استان در سال 93، ارائه و بررسی و تحلیل برنامه های عملیاتی اختصاصی توسعه کارآفرینی و اشتغال استان پیشنهادی به شورای عالی اشتغال  مطرح شده در کمیته های کارشناسی زیر مجموعه  کارگروهاشتغال از دستورکارهای این نشست بود .

برنامه و اولویتهای پیشنهادی کارگروه تخصصی اشتغال در سال 93 در پنج محور عملیاتی مبتنی بر وظایف کارگروه و با در نظر داشت اصول و محورهای عملیاتی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تنظیم شده است و به لحاظ برنامه اجرایی موارد جذب اعتبارات ابلاغی، بهبود فضای کسب و کار ، سند توسعه اشتغال ، آمایش سرمایه گذاری ، حفظ فرصتهای شغلی موجود ، ساماندهی اتباع خارجی ، اجرای طرحهای اشتغالزا با استفاده از ظرفیتهای بالقوه دستگاههای اجرایی استان ، معطوف نمودن آموزشهای مهارتی و تحصیلی به اشتغال مورد نیاز بازار کار ، راه اندازی شرکتهای خدمات مشاوره ای و حمایتی و طراحی نقشه آموزشی فنی و حرفه ای را در برمی گیرد . این برنامه که در سومین نشست کارگروه اشتغال در سال 93مورد تصویب نهایی اعضا قرار گرفته بود در این جلسه نیز مورد ارزیابی واقع و اقدامات اجرایی انجام گرفته تاکنون مطرح و از سوی اعضا گزارش گردید .

در این نشست برنامه های عملیاتی اختصاصی توسعه کارآفرینی و اشتغال استان پیشنهادی به شورای عالی اشتغال مشتمل بر 12 طرح با رویکرد ایجاد اشتغال و حفظ و پایداری مشاغل مورد بررسی و تحلیل اعضا قرارگرفت طرحهای مذکور در صورت اجرا می توانند حداقل 40500شغل جدید ایجاد و به پایداری 17100 شغل موجود منجر شود .کلیات این طرحها به تصویب کارگروه رسید ولیکن جهت بازبینی نهایی در جزئیات به کمیته کارشناسی ارجاع گردید .

ضرورت ارزیابی وظایف دستگاههای اجرایی استان در زمینه جذب اعتبارات صندوق توسعه ملی ، بررسی آخرین وضعیت فضای کسب و کار و مولفه های آن توسط اتاق بازرگانی صنایع و معادن به نمایندگی از شورای گفتگو و تحلیل دلایل عدم جذب کامل تسهیلات ابلاغی در سنوات قبل از دیگر مصوبات این جلسه بود .