به گزارش روابط عمومی اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی آباده : حسب درخواست شرکت توزیع برق شهرستان آباده مبنی بر برون سپاری کارهای قابل واگذاری شرکت توزیع برق به اشخاص حقیقی و حقوقی و فارغ التحصیلان دارای مدرک تخصصی در رشته برق، در تاریخ 4/5/94 گردهمایی با حضور رئیس و کارشناسان اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان آباده و  جناب آقای مصطفی محمدی معاونت و آقای محمد رضایی پشتیبانی شرکت توزیع برق شهرستان آباده و  نماینده مرکز کاریابی استقلال و تعداد جمع کثیری از فارغ التحصیلان رشته برق ثبت نام شده در مرکز کاریابی شهرستان  در محل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد .

در این جلسه ابتدا آقای بهرام هاشمی رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی آباده هدف از برگزاری این جلسه را ارائه راهکارهای مؤثر و مفید جهت حل معضل بیکاری و برون سپاری بعضی از فعالیت های شرکت برق به فارغ التحصیلان بیکار رشته های برق شهرستان در قالب شرکت های تعاونی بیان نمودند و اظهار داشتند: این اداره جهت ثبت و تشکیل شرکت تعاونی و ارائه هر گونه مشاوره و آموزش قانون و مقررات کار و تامین اجتماعی و تعاون اعلام آمادگی و همکاری  می نماید .

همچنین آقای محمدی معاونت شرکت توزیع برق سخنانی در خصوص نحوه واگذاری کارهای اجرایی و پروژه ای شرکت برق را به پیمانکاران دارای زمینه تخصصی برق بیان نمودند .