همایش کارآفرینی و اشتغال شهرستان ممسنی با حضور مسئولین شهرستان ، رئیس وکارشناسان اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ، جمعی از  فارغ التحصیلان دانشگاهها ، دهیاران و شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی نورآباد روز دوشنبه  مورخ 26/5/94 راس ساعت 9 صبح در محل  سالن هلال احمر  برگزار شد.

آقای مهنس ندری رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی در این همایش ،  طی سخنانی با تأکید بر اهمیت کارآفرینی واشتغال در روستاها   گفت ، شوراهای اسلامی و دهیاران روستاها با شناخت از شرایط اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی مردم روستا و قوانین مربوطه می توانند زمینه کار افرینی واشتغال در روستاهارا فراهم نمایند .

    ایشان در ادامه کار آفرینی را بعنوان یکی از راههای گریز از معضل بیکاری دانستند وبه معرفی مزیت های نسبی ورقابتی وپتانسیل های سرمایه گذاری در شهرستان پرداختند ، ایشان ضمن تشریح نقش دولت ، بخش خصوصی و تعاونی در ایجاد اشتغال مطالبی در خصوص مهمترین موانع تولید کسب و کار ،  چالشهای پیش روی اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه ها بیان وحاضران رانسبت به تشکیل تعاونی ها بخصوص تعاونی های روستایی دعوت و راهکارهای ایجاد اشتغال پایدار را تشریح نمودند .

 

     آقای ندری در پایان افزودند ، باتوجه به اینکه اطلس اشتغال روستایی توسط اداره کل تعاون ، کار ورفاه اجتماعی فارس در حال تدوین می باشد از دهیاران وشوراههای اسلامی روستاها  درخواست نمودند ، باتوجه به کمبود وقت حداکثر تلاش خود را جهت بروز رسانی اطلاعات روستاها بکارگیرند ودر اسرع وقت اطلاعات مذکور را به اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی ارسال نمایند تا اینکه تصمیم گیریهای لازم توسط مسئولین امر ودر فرصت مناسب  اتخاذ گردد .